Kremacje Grójec

usługi pogrzebowe grójecTradycja a kremacja zwłok w Grójcu

Grójec to niewielkie miasto leżące w województwie mazowieckim, w odległości około 50 km od Warszawy. Liczba jego mieszkańców waha się w granicach od 14 do nawet 18 tysięcy. Miasto to położone jest nad rzeką Molnicą.

W Grójcu, podobnie jak w wielu innych polskich miastach, liczba zgonów stale rośnie. Tendencja ta spowodowana jest m.in. szybkim starzeniem się społeczeństwa, dużym rozpowszechnieniem chorób nowotworowych i kardiologicznych, a także zwiększoną wypadkowością w rejonie miast wojewódzkich. Usługi pogrzebowe w Grójcu oferuje firma Cerber.

Tradycyjne pochówki stanowiące jeszcze kilkanaście lat temu prawie 99% wszystkich organizowanych ceremonii, aktualnie wypierane są przez kremacje oraz niewielkie ceremonie pożegnalne, odbywające się w okolicy kolumbarium lub też w kaplicy cmentarnej. Trend ten napłynął do Polski już kilka lat temu z Zachodu i przez ten czas znacznie się umocnił. Szacuje się, że aktualnie nawet 25-35% zwłok jest spopielanych, przy czym odsetek ten jest zdecydowanie wyższy w większych miastach. Najwyższym odsetkiem kremacji charakteryzuje się w dzisiejszych czasach Japonia, gdzie prawie 100% zwłok ulega skremowaniu.

Kremacja, czyli spopielenie zwłok dopuszczalna jest w Polsce na mocy ustawy z roku 1959. Prawo to jednoznacznie ujednolica proces kremacji oraz określa możliwości postępowania z prochami tuż po spopieleniu. Aktualnie w Polsce spopielenie zwłok odbywa się pojedynczo i w żadnym stopniu nie przypomina kremacji odbywających się w obozach koncentracyjnych. Negatywne nastawienie do pieców krematoryjnych sprawiło, że w Polsce w stosunku do pieców, w których odbywa się spopielenie zmarłych – użytkowana jest nazwa piece kremacyjne.

Czy istnieje krematorium w Grójcu?

Ilość działających w Polsce krematoriów jest znacznie ograniczona, jednak w najbliższym czasie fakt ten ma ulec diametralnej zmianie. W przypadku chęci spopielenia zmarłego mieszkańca miasta Grójec, jego najbliżsi mają możliwość skorzystania z kilku propozycji oferowanych im przez tutejsze zakłady pogrzebowe. W samym Grójcu krematorium nie jest zlokalizowane, jednak zakład pogrzebowy ma możliwość skierowania klienta np. do Warszawy, gdzie kremacje odbywają się regularnie.